درباره ما

آشنایی با رایافون

شرکت رايافون در سال 1378 با هدف فعاليت تخصصی در زمينه کامپيوتر و مخابرات توسط جمعی از متخصصين صنعت مخابرات و کامپيوتر و نيز افراد با تجربه در زمينه مديريت و بازرگانی، تاسيس گرديد. شعار اصلی در رايافون ارائه بهترين کيفيت در طراحی، توليد و پشتيبانی ميباشد. در اين راستا استفاده بهينه از امکانات و سرمايه گذاريهای موجود در جهت افزايش بهره وری و صرفه اقتصادی از اصول ما میباشد. احترام به نظر و حق مشتری و پشتيبانی و خدمات رسانی شبانه روزی، عواملی است که نقش مهمی در موفقيت سريع رايافون داشته است. تمرکز اصلی در رايافون روی طراحی و مهندسی سيستمها بويژه سيستمهای تخصصی نرم افزاری در زمينه مخابرات بوده و در زمينه توليد تجهيزات، سعی دارد از روش توليد بدون کارخانه (Factoryless production) پيروی کند. بدين ترتيب با بهره گيری از امکانات سخت افزاری توليد در کشور و با مديريت صحيح و هماهنگی بين واحد های مختلف، رايافون توانسته است در زمينه توليد تجهيزات نيز جزء توليد کنندگان برتر صنايع مخابرات کشور قرار گيرد. آشنايی و استفاده از آخرين روشها و دست آوردها در زمينه صنعت مخابرات و سيستمهای مربوطه، باعث ارائه راه حلهای نو و موثر برای بعضی از مشکلات ديرينه صنعت مخابرات کشور شده است. يکی از اولين زمينه های فعاليت رايافون، بهينه سازی و پشتيبانی مراکز تلفن عصر ميباشد. اين سيستمها که در اواخر دهه 1360 توسط مرکز تحقيقات مخابرات ايران طراحی و توسط چهار شرکت توليد شده اند، بدليل عدم پشتيبانی مناسب از طرف مراجع طراحی و توليد کننده، دچار مشکلات زيادی بوده و از روند پيشرفت صنعت مخابرات و ارائه سرويسهای جديد دور مانده بودند. رايافون در اولين حضور خود با ارائه نرم افزار جامع عصر تحولی اساسی در کارکرد اين سيستمها بوجود آورد و در ادامه با معرفی محصولات سخت افزاری و نرم افزاری تکميلی، سيستمهای عصر را پا به پای ساير سيستمهای جديد مشابه و گاهی جلوتر از آنها پيش برده است. ارتباط با شبکه (Network Connectivity) و تجهيزات سخت افزاری و پروتکلهای سيگنالينگ مربوطه، زمينه ديگری از فهاليتهای رايافون است که در اين رابطه ارائه سخت افزارهای اينترفيس E1 جهت استفاده در اتصالات CAS و ISDN/PRI و SS7 از آن جمله مي باشد. ارائه نرم افزار پروتکهای SS7 و V5.2 و ISDN از ساير فعاليت های اين شرکت مي باشد.

INSIST ON THE BEST