Digital Loop Carrier

فوریه 5, 2019

تجهیزات شبکه دسترسی تلفن ثابت

شرکت رایافون با بهره گیری از تجربه طولانی و تخصص خود در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات مخابراتی، اقدام به ارائه محصولات خانواده RATE-300 نموده است. این محصول برای توسعه شبکه دسترسی تلفن ثابت طراحی شده است. هر دستگاه RATE-300 میتواند حداکثر ارتباط 30 خط تلفن را با مرکز برقرار نماید و در مدل RATE-300H میتوان این تعداد را به 150 خط افزایش داد. این دستگاه بصورت in-door طراحی شده و در صورت لزوم نمونه out-door آن نیز قابل عرضه میباشد. ارتباط این دستگاه با مرکز بالا دست بصورت لینکهای دیجیتال E1 میباشد و در صورت لزوم باید ترانسمیشن مربوطه (رادیویی، نوری یا HDSL) برای آن تامین گردد.